Voľby v nemocnici: Suchánek a Kovačovičová vyhrali

Obaja získali nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov a naďalej budú zástupcami zamestnancov v Správnej rade Nemocnice Alexandra Wintera (NAW). Jej ďalší štyria členovia sú nominantmi ministerstva zdravotníctva.

O výsledku volieb, ktoré sa uskutočnili v piatok 20. marca, informovala riaditeľka nemocnice Mária Domčeková: „V  kategórii Lekári boli dvaja kandidáti, víťazom sa stal MUDr. Alan Suchánek s počtom hlasov 126. V kategórii Ostatní pracovníci boli traja kandidáti, víťazkou je zdravotná sestra Mgr. Magdaléna Kovačovičová s počtom hlasov 139.“ Volieb sa zúčastnilo 227 zamestnancov.

Riaditeľka už vo štvrtok odmietla, že za vyhlásením volieb je snaha vedenia nemocnice vymeniť doterajších zástupcov zamestnancov v správnej rade. Tí za svoje postoje získali cenu Dávid, ktorú udeľuje celoslovenský Klub predsedov Lekárskeho odborového združenia.

Aj po zmenách, ktoré mali viesť k stransparentneniu riadenia slovenských nemocníc, zostala NAW jedinou neziskovou organizáciou, v ktorej sa od 1. marca nezmenilo zloženie správnej rady v prospech miest a vyšších územných celkov.

Rezort zdravotníctva má aj naďalej v správnej rade štyroch ľudí, ktorí môžu kvalifikovanou väčšinou sami prijímať závažné rozhodnutia. Podľa Alana Suchánka je tento stav protizákonný a ministerstvo by malo mať iba troch zástupcov, ako to bolo do jesene 2012.

Mária Domčeková tvrdí, že „žiadny súdny ani správny orgán právoplatným rozhodnutím vo výroku nevyslovil, že by správna rada nebola zákonne kreovaná.“ Jej rozsiahle stanovisko si môžete prečítať tu.

Text a foto: Martin Palkovič