Zdieľané bicykle sa vrátia už koncom mája

Obyvatelia a návštevníci Piešťan opäť dostanú možnosť využívať zdieľané mestské bicykle. Projekt Piešťanské užitočné koleso bude disponovať minimálne stodvadsiatimi bicyklami, pribudnú aj nové stanovištia.

Rozvoj nezvyčajného spôsobu zdieľania bicyklov, ktorý v Piešťanoch začal fungovať minulý rok, umožnila nová dohoda medzi iniciátorom a hlavným donorom projektu, spoločnosťou Magna Energia a Inštitútom trvalo udržateľného rozvoja a environmentalistiky (ITURaE), n. o., ktorý bude zmluvne zabezpečovať servis, údržbu a v aktuálnej situácii aj nevyhnutnú dezinfekciu bicyklov.

„Prvých štyridsaťpäť modrých bicyklov sa v stojanoch objaví koncom mája. Necelá zvyšná stovka modrej flotily bude jazdcom k dispozícii v priebehu mesiaca jún,“ informoval Dušan Knap z ITURaE.

Aj tento rok bude služba poskytovaná cyklistom zdarma, pričom by projekt mal byť financovaný z príjmov z reklamy umiestnenej na jednotlivých bicykloch.

Polovicu reklamného priestoru si v neziskovej organizácii predplatila spoločnosť Magna Energia. Zvyšných šesťdesiat reklamných plôch na identickom počte bicyklov je v súčastnosti voľných.

„Záujem zo strany väčších podnikov, aj malých prevádzok je značný, preto sme optimistickí, že už počas sezóny 2020 pribudnú do flotily ďalšie bicykle,“ dodal D. Knap. Ďalšou zmenou je podľa jeho slov prechod na jednotný typ bicyklov s veľkosťou kolies dvadsaťšesť palcov.

Bicykle sú na diaľku online monitorované pomocou GPS zariadení, a ich použitie je možné len na území mesta Piešťany, v súlade s dopravnými predpismi a pokynmi uvedenými na jednotlivých stanovištiach.

Zdroj: Tlačová správa ITURaE