V zariadení sociálnych služieb Domum bojujú s ochorením covid-19

Všetci klienti sú v karanténe, zamestnanci mestského úradu im zabezpečujú stravu a robia nevyhnutné nákupy.

„Napriek dodržiavaniu protiepidemiologických opatrení musíme,  žiaľ, konštatovať, že v ZSS Domum (v nocľahárni a útulku) sa u viacerých klientov vyskytlo ochorenie covid-19,“ informovala Anna Glossová, vedúca Odboru sociálnych služieb Mestského úradu Piešťany.

Personál zariadenia okamžite o tejto skutočnosti informoval zriaďovateľa, ktorým je mesto Piešťany, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave, aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

„Všetci klienti boli pretestovaní a na základe odporúčania RÚVZ v Trnave sú  klienti z útulku a nocľahárne (ubytovaní v jednej  budove) v karanténe. Pracovníci Odboru sociálnych služieb Mestského úradu Piešťany zabezpečujú pre nich stravu, čistiace a hygienické potreby a nevyhnutné nákupy,“ dodala A. Glossová.

 

Zdroj: piestany.sk

Ilustr. foto/Photo by CDC on Unsplash