09.04.2018 # 17:00 # 17:00

Veľký úspech žiakov SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

V piatok 6. apríla 2018 sa v Senici konal 40. ročník krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti.

Zúčastnili sa ho štyria žiaci našej školy Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany. Námety na témy svojich prác čerpali vo svojom študijnom odbore.

Ich výsledky sú nasledovné: odbor životné prostredie Milan Palík 1. miesto – téma: Putovanie oblohou; odbor tvorba učebných pomôcok Petra Stručková 1. miesto – téma: Spoznajme drobné ovocie – čučoriedky a brusnice; odbor poľnohospodárstvo Peter Morvay 1. miesto – téma: Kvety – farba sveta; Alžbeta Horanová 3. miesto – téma: Jedlé kvety.

Víťazi postupujú do celoštátneho kola SOČ, ktoré sa bude konať v Žiline.

Text a foto: Eva Stručková

X