Vedecký brloh: Deti spoznajú kovy a ich zliatiny

Zábavné stretnutie so svetom vedy určené deťom v školskom veku, počas ktorého si prakticky overia platnosť fyzikálnych zákonov a nahliadnu do sveta chémie a rôznych vynálezov, sa tentoraz uskutoční v sobotu 8. apríla v dvoch termínoch – o 11.00 h a 14.30 h.

Deti sa dozvedia, že kovy nie sú iba tvrdé kompaktné materiály, ale existujú v rôznych formách. Spoznajú históriu kovov a zliatin, aj to, ako sa pripravujú v súčasnosti. Zároveň uvidia ako sa kovy a ich zliatiny správajú v magnetickom poli. Vedeckým brlohom bude sprevádzať RNDr. Martin Vavra, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.

Vedecké brlohy sa stali populárnymi v metropole východného Slovenska, kde sa konajú pravidelne. Ich odborným garantom je Mária Zentková z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied.

Do nášho mesta tento formát priniesla nová riaditeľka Elektrárne Piešťany Blanka Berkyová. Vedecké brlohy sa konajú pravidelne každý mesiac a vstup na ne je voľný.

Text: Martin Palkovič Zdroj: Elektrárňa Piešťany Foto: MP