Vedecký brloh bude venovaný mayskej kultúre

Civilizácia, ktorá dosiahla najväčšiu úroveň zo všetkých známych kultúr predkolumbovskej Ameriky, bude témou najbližšieho Vedeckého brlohu. Doteraz si deti na tomto podujatí mohli hravou formou overiť fyzikálne a matematické zákony. Júnový Vedecký brloh bude venovaný archeológií.

Malí i veľkí návštevníci Elektrárne Piešťany sa v sobotu 17. júna o 11.00 h dozvedia, čo zahŕňa práca archeológa a ako je možné rozlúštiť neznáme hieroglyfy. Vyskúšajú si odkrývanie archeologického nálezu a zoznámia sa s artefaktami starovekej mayskej kultúry.

Vedeckým brlohom bude tentoraz sprevádzať Mgr. Lenka Horáková z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Doktorandka, ktorá v súčasnosti pôsobí na Katedre porovnávacej religionistiky FF UK, sa venuje kultúram Mezoameriky. Zúčastnila sa piatich sezón výskumu slovenského archeologického projektu v Uaxactúne (Guatemala) a bola pri výskume mayského rituálneho a astronomického komplexu, ktorý je slovenským objavom svetového významu.

Vedecké brlohy patria medzi najobľúbenejšie projekty Elektrárne Piešťany. Ich cieľom je popularizácia vedy medzi najmenšími. Vstup na tieto podujatia je voľný.

Text: Tlačová správa/Elektrárňa Piešťany