Vedecká kaviareň priblíži fascinujúci nanosvet

Je vzrušujúce čítať o nanosvete, miniatúrnych časticiach a molekulárnych strojoch. Pre väčšinu z nás je to ako čítať verneovku. Príďte sa spolu s nami ponoriť do hlbín hmoty, kde už prestávajú platiť naše „normálne ľudské“ prírodne zákony a začínajú sa diať čudné veci. Na otázku Aké rozmery má nanosvet? odpovie vo štvrtok 23. novembra o 18.00 h Mgr. Tomáš Samuely, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

V novembrovej Vedeckej kaviarni sa bude Tomáš Samuely venovať vysvetleniu princípov skenovacieho tunelového mikroskopu a tiež tomu ako dokáže vidieť a presúvať atómy. Dozviete sa viac o najmenšom bite a spintronike aj o štúdiu nanoštruktúr a pohybe supravodivých vírov.

„V makrosvete, na ktorý sme zvyknutí, sa prejavujú najmä vlastnosti klasickej fyziky. Vo svete, ktorým sa zaoberá nanoveda, však prevládajú neintuitívne zákony kvantovej fyziky,“ približuje problematiku Tomáš Samuely.

„Dodáva, že na to, aby sme takéto malé objekty študovať, naše zmysly nestačia. Dokonca nám nepomôžu ani optické mikroskopy, ktoré kvôli difrakčnému limitu nedokážu rozlíšiť štruktúry menšie ako ca. 200 nm. Nanoveda teda vyžaduje sofistikované experimentálne prístroje.“

Aj o nich bude reč vo Vedeckej kaviarni. Najmä o Skenovacom Tunelovom Mikroskope, ktorý vznikol v roku 1981 vo švajčiarskom laboratóriu firmy IBM a o niekoľko rokov neskôr bola za tento objav udelená Nobelova cena. Pomocou tohto prístroja je možné nielen rutinne zobrazovať jednotlivé atómy, ale dokonca ich aj cielene premiestňovať.

„Vznikla tak celá plejáda mikroskopov a im prislúchajúcich metód, ktoré súhrnne nazývame skenovacie sondové mikroskopie. Tieto mikroskopie nám slúžia ako vstupná brána do sveta nanovedy, sveta kvantových javov. V košických laboratóriách Centra fyziky veľmi nízkych teplôt máme niekoľko takýchto skenovacích sondových mikroskopov. Využívame ich najmä na výskum elektrónových a magnetických vlastností nanoštruktúr,“ uzatvára Tomáš Samuely.

Zdroj: elektrarnapiestany.sk Foto/Credit: Scott Webb