Vedecká kaviareň bude o ionizujúcom žiarení aj o rakovine

O svojej skúsenosti sa s návštevníkmi Elektrárne Piešťany podelí MUDR. Karol Jutka z Kliniky rádioterapie a onkológie Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Vedecká kaviareň začína v utorok 16. mája o 17.30 h. Vstup je voľný.

Ionizujúce žiarenie za svoju krátku, iba 120-ročnú históriu prešlo veľmi rýchlym vývojom. Pozitívne je jeho využitie v medicíne, kde zvýšilo možnosť vyliečenia nádorových ochorení, ale má aj negatívne dopady.

Karol Jutka preto na Vedeckej kaviarni vyzdvihuje odvahu ľudí, ktorí sa zaslúžili o technický pokrok v tejto oblasti, niekedy aj za cenu poškodenia vlastného zdravia.

V súčasnosti sme svedkami ďalšieho technického vývoja ionizujúceho žiarenia a zdokonaľovania ožarovacích zariadení, tak aby sa minimalizovali vedľajšie účinky žiarenia na pacienta a personál.

Bude sa hovoriť aj o tom, aké sú súčasné trendy v liečbe onkologických ochorení a aká je budúcnosť využívania ionizujúceho žiarenia v medicíne.

Zdroj: Elektrárňa Piešťany Ilustr. foto: Martin Palkovič