Vecná zbierka pre núdznych v Žakovciach

Marián Kuffa sa stará prostredníctvom Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach o tých najnúdznejších. Prevádzkuje niekoľko zariadení sociálnych služieb, kde svoje útočisko našli bezdomovci, ľudia po výkone trestu alebo liečení na závislosti, mládež po skončení ústavnej alebo ochrannej výchovy a telesne postihnutí. Spoločnosť odsunula týchto ľudí na okraj, mimo svojho záujmu. Vyjadrite im svoju podporu a zapojte sa do vecnej verejnej zbierky zameranej na čistiace a zdravotnícke potreby, drogériu, potraviny, topánky.

Svoje dary môžete priniesť 2. až 13. februára do materského centra Úsmev na (Andreja Hlinku 41 Piešťany) v čase od 8:00 – 12:00 a 15:00 – 19:00 h alebo do denného centra Svornosť (Vážska ul. 4, Piešťany) 2. až 4. februára v čase od 15.00 do 17.30 h.

Text: MC Úsmev/red Ilustr. foto: www.ikv.sk