V Piešťanoch potvrdili výskyt vtáčej chrípky

Infekčnú chorobu predovšetkým vtákov a hydiny potvrdilo špecializované laboratórium u labute, ktorú našli v Piešťanoch. Ľudia by sa nemali dotýkať uhynutých vtákov, ale zavolať odborníkov.

O výskyte vtáčej chrípky v Piešťanoch informoval mestský úrad. V tejto súvislosti Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trnave nariadila súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov. Chovatelia majú tieto informácie poslať radnici najneskôr do pondelka 10. januára.

Musia sa tiež postarať o zvýšenú biologickú bezpečnosť svojich chovov – vykonávať dezinfekciu a zamedziť kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi. Príznaky vtáčej chrípky u hydiny treba oznámiť na RVPS Trnava.

Až do odvolania je zakázané zhromažďovať a premiestňovať hydinu alebo iných vtákov chovaných v zajatí, prípadne ich vypúšťať do voľnej prírody. Zakázaný je aj lov voľne žijúcich vtákov.

Vtáčia chrípka sa v Piešťanoch vyskytla aj v januári 2017. Vtedajšia hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Júlia Kedrová vtedy povedala: „Ľudia by sa uhynutých vtákov nemali v žiadnom prípade dotýkať, treba volať štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Občania hasičov volať nemusia, k týmto udalostiam ich volá polícia.“

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič