Vtáčia chrípka: Chovatelia majú radnici nahlásiť vtáctvo

Každý, kto chová vtáky v zajatí, by mal tento chov bezodkladne nahlásiť na mestskom úrade. Dôvodom je vtáčia chrípka, ktorá bola potvrdená už aj v Piešťanoch.

Chov vtáctva je nutné nahlasovať na základe opatrenia, ktoré vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava. Vtáčiu chrípku síce potvrdili iba u voľne žijúcej labute, choroba je však nebezpečná aj pre zvieratá chované v zajatí.

Chovatelia preto musia radnici hlásiť počet chovaných vtákov a zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť chovov – vykonávať dezinfekciu a zamedziť kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi. Príznaky vtáčej chrípky u hydiny treba oznámiť na RVPS Trnava.

Nariadenie RVPS Trnava sa dotýka všetkých samospráv v okruhu tri kilometre od miesta nálezu. Labuť s vtáčou chrípkou našli 26. januára neďaleko Kolonádového mosta.

Chov vtákov treba hlásiť na úsek životného prostredia Mestského úradu Piešťany: tel.č. 033/77 65 422, prípadne na e-mail miroslava.martinkovicova@piestany.sk.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk