V mestskom parku treba vyrúbať desiatky stromov

Odborníci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) skontrolovali vytipované dreviny a pri väčšine z nich odporučili výrub. Takmer dvadsať topoľov a pagaštanov konských za kinom Fontána odstránia už túto jar.

Kultúrna pamiatka s rozlohou 22 hektárov potrebuje obnovu. Budú s ňou spojené aj verejnosťou citlivo vnímané opatrenia – výrubu sa nevyhne množstvo starých stromov, viaceré z nich sú v parku už od jeho vzniku. Informovala o tom samospráva na svojej web stránke v rozsiahlej správe k stretnutiu, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň.

Radnica naň pozvala aj spoluautorku projektu obnovy mestského parku, ktorý vyhral krajinno-architektonickú súťaž v roku 2012. Predchádzajúce vedenie mesta jeho realizáciu na štyri roky pozastavilo.

Vtedajší primátor Miloš Tamajka chcel, aby boli dreviny v parku odstraňované iba z bezpečnostných dôvodov. „Nedovolím, aby sa v Piešťanoch rúbali stromy len preto, že sa niekomu nepáčia alebo nevyhovujú nejakej koncepcii,“ povedal v januári 2015.

Za jeho vedenia Služby mesta Piešťany (SMP) rúbali iba choré stromy. Napríklad vo februári 2016 museli spíliť jednu z líp v hlavnej aleji (na titulnej snímke).

Po vizuálnej kontrole 150 kusov vybraných drevín, ktorú realizoval certifikovaný arborista, nechalo mesto v auguste 2018 vypracovať expertízny posudok – prístrojové hodnotenie stability stromov akustickým tomografom.

Toto zisťovanie zdravotného stavu drevín ukázalo, že stav väčšiny z nich je rizikový a odborníci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied odporúčajú ich výrub.

„Výsledky posudkov sú nekompromisné a bezpečnosť ľudí, návštevníkov parku je prvoradá,“ uviedol primátor Peter Jančovič.

Odstránené stromy budú postupne nahradené novými. Minulú jeseň zamestnanci SMP vysadili 39 nových drevín, túto jar ich má byť deväť. Sú medzi nimi topoľ čierny, dub letný, javor poľný, javor mliečny, jarabina prostredná, lipa malolistá, ginko dvojlaločné a pagaštan pleťový.

Mestský park založil v roku 1865 Jozef Erdödy a od začiatku 20. storočia ho zveľaďovala rodina Winterovcov. Množstvo stromov bolo zasadených práve v tomto období.

V roku 1963 bol park vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Aj preto musí na jeho obnovu dohliadať Krajský pamiatkový úrad Trnava.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič