V Kúpeľnej kaplnke umiestnili relikviu Karola I. Habsburského

Pri príležitosti stého výročia stretnutia troch cisárov v Piešťanoch, darovali príbuzní blahoslaveného Karola I. Habsburského do Kúpeľnej kaplnky jeho relikviu. Slávnostnej svätej omše sa zúčastnil aj rakúsky arcivojvoda Georg Habsburg-Lothringen, vnuk posledného panovníka habsburskej monarchie.

Relikviu umiestnili v zadnej časti Kaplnky Božského Srdca Ježišovho, pod portrétom Karola I. Ide o časť kosti, ktorá bola z jeho ostatkov odobraná v roku 2004 na Madeire, kde je pochovaný. Posledný Rakúsko-Uhorský cisár tam zomrel vo vyhnanstve, po dvoch rokoch vlády.

Ako Rakúsko-Uhorský panovník navštívil Piešťany v roku 1917. Spolu s nemeckým cisárom a bulharským cárom rokovali o spoločnom postupe v I. svetovej vojne.

Relikviu priniesol do kaplnky jeho vnuk Georg Habsburg-Lothringen. Slávnostnú svätú omšu celebroval emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol.

„Môžeme povedať, že Karol sa po sto rokoch vrátil do Piešťan. Nie ako osoba, ale ako blahoslavený, ako vzor pre kresťanov. Je to taký jeho symbolický návrat,“ povedal o obrade Stanislav Žlnay, poverený vedením slovenskej pobočky Modlitebnej ligy cisára Karola, ktorá podujatie zorganizovala.

Text a foto: Martin Palkovič