Kúpeľnú kaplnku rekonštruujú. O svadby v nej je napriek tomu záujem

Mnohým návštevníkom mesta a veriacim sa zdá, že rekonštrukcia Kaplnky Božského Srdca Ježišovho trvá už príliš dlho. Arcibiskupský úrad v Trnave potvrdil, že práce idú v súlade so stanoveným plánom. Všetky činnosti súvisiace s rekonštrukciou budú ukončené koncom tohto roka.

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho patrí medzi kultúrne pamiatky a pamätihodnosti Piešťan, preto na celú rekonštrukciu dohliada Krajský pamiatkový úrad. S ním stavebník konzultuje všetky vykonávané práce.

Rekonštrukciu fasády kaplnky vykonáva spoločnosť Riverstone s.r.o. zo Zavara. „Fasáda kúpeľnej kaplnky je veľmi členitá,  musíme spraviť veľa umeleckých prác a niektoré prvky zreštaurovať do detailov,” uviedol hovorca Arcibiskupského úradu v Trnave Dušan Kolenčík. Najcitlivejším miestom stavby sú vitrážové okná. Tie arcibiskupský úrad zrenovuje do pôvodnej neogotickej podoby. Okná má na starosti firma Arte Vetro z Drietomy. Práce na fasáde a oknách by mali byť ukončené medzi prvými, koncom mája.

Najväčší problém spôsobuje deväť metrov vysoká vežička. Posudok statika ju označil za nevyhovujúcu. Rekonštrukciu musia urobiť oddelene od celej stavby kaplnky, a tieto práce potrvajú do konca letných prázdnin. Náklady na opravy sa doteraz vyšplhali na približne 50-tisíc eur.

Kamenný sokel a nádvorie pred kaplnkou sú na pozemku Piešťan, preto je ich rekonštrukcia v kompetencii radnice. Mesto vypracováva štúdiu a projekt, ktorým nadviaže na park.  „Celá projektová a finančná realizácia nádvoria a okolia je teraz v kompetencii mesta, ktoré vyšlo rímskokatolíckej farnosti Piešťany – sv. Cyrila a Metoda v ústrety v snahe skrášlenia mesta na najviac frekventovanej návštevníckej zóne mesta,” dodal hovorca. Rekoštrukcia neodrádza ani záujemcov o sobáš. O svadbu v kaplnke majú rovnaký záujem, ako pred začatím stavebných prác.

Do fasády kaplnky zasiahli v minulosti aj komunisti. Odnieslo si to vyobrazenie sv. Štefana. Ten prišiel o svoju korunu, ktorá bol atribútom štátnej moci. Arcbiskupský úrad už dlhšie uvažuje nad výstavbou kaplnky na sídlisku Adama Trajana. Nateraz však táto myšlienka ostáva otvorená.

Text: Rasťo Piovarči Foto: Martin Palkovič