V Kúpeľnej kaplnke bude relikvia Karola I.

Inštalácia relikvie posledného habsburského panovníka je naplánovaná na 3. júna 2017. Začne sa svätou omšou o 16.15 h v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho. Účasť prisľúbili aj členovia rodu Habsburgovcov.

Relikviu umiestnia v kúpeľnej kaplnke pri príležitosti 100. výročia stretnutia troch cisárov v Piešťanoch. Začiatkom februára 1917 v hoteli Thermia rokovali najvyšší predstavitelia Rakúsko-Uhorska, Nemecka a Bulharska o ďalšom spoločnom postupe v I. svetovej vojne.

Relikviu v kaplnke umiestnia aj vďaka tomu, že posledný rakúsky cisár a uhorský kráľ Karol I. Piešťany navštívil.

„Zároveň je Kaplnka Božského Srdca Ježišovho v teologickom význame veľmi blízka životu blahoslaveného Karola. On bol veľkým ctiteľom Božského Srdca a v ňom hľadal duchovnú silu. Tento teologický význam plne korešponduje s miestom a cieľom stavby tejto kaplnky, aby v nej pacienti, ktorí sa liečia v kúpeľov popri fyzickom uzdravení, v modlitbe hľadali aj uzdravenie duchovné,“ vysvetľuje Stanislav Žlnay zo slovenskej pobočky Modlitebnej ligy cisára Karola.

Táto organizácia sa podľa jeho slov „snaží oboznámiť ľudí so životom a odkazom Karola, najmä na miestach, ktoré či už ako arcivojvoda alebo následník trónu, alebo priamo ako panovník osobne navštívil.“

Relikvia bola v roku 2004 odobraná z miesta, kde je Karol I. pochovaný. „Bola doručená priamo jeho vnukom, belgickým princom Lorenzom von Habsburg,“ pokračuje Stanislav Žlnay.

Potomkovia rodu Habsburgovcov prisľúbili účasť aj na inštalácii relikvie. Do Piešťan má prísť jeho ďalší vnuk Georg Habsburg-Lothringen, arcivojvoda rakúsky, syn Otta Habsburského.

Karol I. vládol v rokoch 1916-1918. Historici vyzdvihujú jeho snahu o ukončenie I. svetovej vojny. Po rozpade monarchie ho však spolu s rodinou internovali na ostrove Madeira, kde zakrátko zomrel. Ján Pavol II. ho blahoslaveným vyhlásil v roku 2004.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič