V Elektrárni Piešťany začalo vtáčie leto

Každý, kto počas prázdnin zamieri do zrekonštruovanej priemyselnej pamiatky, zažije dve výnimočné výstavy venované operencom.

Prvá má názov Sedím na vedení a je mi dobre. Zaoberá sa problematikou elektrického vedenia, ktoré môže byť pre vtákov nebezpečné. Verejnosti hravým spôsobom prezentuje riešenia ako zabrániť zbytočnému úhynu dravcov i labutí.

„Výstava je interaktívna, deti i všetci navštevníci si môžu sadnúť na vedenie, aby vedeli, aký je to pocit,“ vysvetľuje Marek Gális, koordinátor projektu Life Energia, v rámci ktorého výstava vznikla.

Cieľom tohto projektu je monitoring distribučných vedení vo vtáčích územiach. „Vďaka špeciálnej metodike sme zistili, ktoré úseky vedení sú najrizikovejšie a tam v spolupráci s energetickými partnermi prebieha inštalácia odkloňovacích prvkov. Práve tie pomáhajú k tomu, aby vtáky bezpečne prekonali elektrické vedenie.“

Význam tejto iniciatívy počas otvorenia výstavy vyzdvihol aj ornitológ Erich Kubica. Vtáctvo v okolí Piešťan pozoruje už desiatky rokov a po inštalácii odkloňovacích prvkov zaznamenal úbytok prípadov, keď labute alebo dravce narazili do vedenia.

On sám pripravil pre Elektráreň Piešťany výstavu s názvom Láska v krídlach – Od vtáčkárstva k ornitológii. Prostredníctvom rôznych exponátov prezentuje históriu ochrany operencov. Nechýbajú ani jeho fotografie z chránených vtáčích území v okolí nášho mesta.

„Klietky, ktoré tu prezentujeme, sú staré okolo 150 rokov. Používali ich starí váčkari. Tieto klietky aj s vtáčikmi sa predávali do domácností alebo hostincov,“ hovorí Erich Kubica. Jednu z najstarších priviezol do piešťanského hostinca Višňovský vtáčkar z Nemecka.

Medzi vystavenými exponátmi je aj klietka, v ktorej baníci z Kremnice chovali kanárika. „Tento kanárik signalizoval jedovaté plyny. Bol to väčšinou oxid uhličitý. Baníci ho nemohli zacítiť, pretože je to plyn bez zápachu. Ale kanárik bol veľmi citlivý a padol z bydielka. Okamžite vypratali baňu, vyvetrali ju a kanárika dali pod kyslík, aby znovu ožil,“ vysvetľuje Erich Kubica.

Vtáčie leto potrvá v Elektrárni Piešťany až do konca prázdnin. Obe výstavy sú prístupné v pondelok až piatok v čase od 10.00 do 18.00 h. Komentované prehliadky sa uskutočnia 25. júla a 1. augusta o 17:30 h.

Text, foto a video: Martin Palkovič