V Bohuniciach budú nacvičovať haváriu

Vo štvrtok 26. októbra sa podľa schváleného harmonogramu havarijných cvičení na území Atómových elektrární Bohunice V2  spustia sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania.

Slovenské elektrárne uskutočnia v súlade s vyhláškou Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky havarijné cvičenie v lokalite názvom MARABU 2017.

Predmetom cvičenia bude simulácia vzniku klasifikovanej udalosti, vyrozumenie a aktivácia členov organizácie havarijnej odozvy, varovanie zamestnancov a precvičenie ochranných opatrení, vrátane cvičnej evakuácie.

Cvičenie bude na území elektrárne V2 vyhlásené spustením systému varovania dvojminútovým kolísavým tónom sirén a hovorenou informáciou „POZOR CVIČENIE“ a „POZOR, RADIAČNÉ OHROZENIE“. Vyrozumievacím pagingovým a telefónnym systémom sa uvedie do činnosti Organizácia havarijnej odozvy.

Ukončenie cvičenia bude oznámené dvojminútovým stálym tónom sirén a informáciou „KONIEC OHROZENIA“.

O realizovaní cvičenia boli informované aj obvodné úrady a obce v  okolí elektrárne a príslušné orgány a organizácie.

Zdroj: Tlačová správa/seas.sk Ilustr. foto: javys.sk