ÚVO: Nemocnica pri obstaraní CT porušila zákon

Nedostatky, ktoré pri kontrole v Nemocnici Alexandra Wintera našiel Úrad pre verejné obstarávanie, nemali vplyv na výsledok verejného obstarávania. Sankcie preto nikomu nehrozia.

Úrad dnes popoludní zverejnil protokol, z ktorého vyplýva, že kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s princípom transparentnosti. Napríklad zmätočne stanovil opis predmetu zákazky v súvislosti s požiadavkou na poskytnutie pozáručného servisu.

V súvislosti s nákupom počítačového tomografu odstúpila koncom minulého roka ministerka zdravotníctva aj podpredsedníčka národnej rady, ktorá bola v dozornej rade piešťanskej nemocnice. Po medializácii bola zmluva s víťazom verejného obstarávania v hodnote 1,6 mil eur zrušená.

ÚVO zverejnil výsledky svojej kontroly po piatich mesiacoch. Okrem iného v nich konštatuje, že nemocnica nepostupovala správne, keď všetkým záujemcom neoznámila vysvetlenie súťažných podkladov. „Obsah daného vysvetlenia však nemohol odradiť potenciálnych záujemcov od predloženia ponuky,“ píše sa v protokole, ktorý nám úrad poskytol.

V ďalšom bode jej vyčítal, že zápisnica z vyhodnotenia ponúk nie je podpísaná členmi komisie prítomnými na vyhodnotení ponúk. Nedostatkom bolo aj nedodržanie niektorých zákonných lehôt.

„V nadväznosti na jednotlivé kontrolné zistenia je nutné uviesť, že tieto nenapĺňajú skutkovú podstatu správnych deliktov (v zmysle § 149 zákona o verejnom obstarávaní). Úrad teda nezačne v uvedenom prípade správne konanie o uložení pokuty,“ informoval hovorca ÚVO Ján Mažgút.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič