Urýchľovač bude do Piešťan lákať vedcov z celého sveta

V areáli bývalej Tesly budú odborníci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) študovať jadrové reakcie pri nízkych energiách. Nové laboratórium je vybavené urýchľovačom, ktorý je využiteľný pri terapii nádorov alebo pri analýze umeleckých predmetov a archeologických nálezov. Jeho najdôležitejšou úlohou je však výchova nových odborníkov.

Nové vedecké pracovisko bude do Piešťan lákať mladých vedcov z celého sveta. Nachádza sa v priestoroch bývalej Tesly, ktoré si Slovenská akadémia vied nechala aj po likvidácii tohto podniku.

Predseda SAV Pavol Šajgalík v tejto súvislosti teraz hovorí o šťastí. Na vybudovanie podobného pracoviska v Bratislave by totiž nemohli žiadať finančné prostriedky z fondov Európskej únie.

Tandemový urýchľovač aj ďalšie podporné zariadenia boli vybudované z troch projektov štrukturálnych fondov. Celková preinvestovaná suma je na úrovni 3,5 mil. eur.

Po Bratislave a Trnave sú Piešťany iba tretím slovenským mestom, kde sa takéto zariadene nachádza. Využívať ho môžu aj študenti.

„Toto pracovisko je vybavené urýchľovačom protónov a alfa častíc,“ hovorí vedúci Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV Martin Venhart a dodáva, že podobné laboratóriá majú „obrovský význam v príprave vysoko kvalifikovaného personálu pre jadrový priemysel.“

Oproti veľkým pracoviskám, ako je napríklad CERN, môžu v menších laboratóriách študenti realizovať vlastné nápady. Aj preto sa už o Piešťany zaujímajú aj zahraničné univerzity, ktoré by sem chceli poslať budúcich vedcov, aby na tunajšom urýchľovači riešili svoje projekty.

SAV chce získať ďalšie peniaze na vylepšenie tohto zariadenia. Jedným z cieľov je rozšírenie detekčného vybavenia.

„Budeme musieť hľadať aj dodatočné prostriedky na vytvorenie pracovných pozícií najmä pre mladých vedeckých pracovníkov. Ak sa nám to podarí, budú naši vedeckí pracovníci vyberaní v medzinárodnom výberovom konaní a toto posunie náš výskum ešte viac dopredu,“ uzavrel Martin Venhart.

Text a foto: Martin Palkovič