Piešťany budú mať urýchľovač častíc

V objekte bývalej piešťanskej Tesly postavil Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) Tandetronové laboratórium, v ktorom je možné urýchľovať ľahké ióny vodíka a hélia. Odborníci sa vďaka tomu budú venovať štúdiu jadrových reakcií aj analýze archeologických artefaktov.

„Bratislavské pracovisko nemá dostatočné veľké laboratórne priestory na novú výskumnú infraštruktúru, preto voľba padla na detašované pracovisko Fyzikálneho ústavu SAV v Piešťanoch,” vysvetlil riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV Stanislav Hlaváč.

Tieto priestory využívala SAV po likvidácii piešťanského závodu Tesla Rožnov len v obmedzenom režime. Pôvodné kancelárie preto prebudovali na laboratóriá.

„Pri výbere vhodného zariadenia padla voľba na urýchľovač tandemového typu s urýchľovacím napätím 2 MV od holandskej firmy High Voltage Engineering Europe B.V., Amersfort,” dodal Stanislav Hlaváč.

Toto zariadenie urýchľuje ľahké ióny vodíka na 4 MeV a hélia na 6 MeV a aj ďalšie ľahké ióny ako uhlík, dusík a kyslík.

„Urýchľovač nám umožňuje venovať sa štúdiu jadrových reakcií pri nízkych energiách, ktoré sú zaujímavé najmä pre oblasť astrofyziky a pri riešení otázok produkcie všetkých prvkov ťažších ako hélium pri horení v hviezdach podobných Slnku. Urýchľovač nám umožní aj podrobné štúdium jadrovej štruktúry vybraných jadier,” pokračoval riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV.

Podobné malé laboratória majú podľa jeho slov význam pri výchove nových odborníkov. Študenti tu totiž dostanú otvorený priestor pre vlastné nápady a môžu pod vedením skúsenejších vedcov riešiť vlastné projekty.

Tandetronové laboratórium Fyzikálneho ústavu SAV otvoria 24. mája 2018.

Zdroj: Fyzikálny ústav SAV Foto: Ilustr. foto: Samuel Zeller on Unsplash