Trnavský samosprávny kraj hľadá osobnosti, ktoré ocení

Návrhy môžu predkladať združenia, inštitúcie, organizácie a občania do 30. júna.

„V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č.13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení TTSK vyzývame na predkladanie návrhov na Čestné občianstvo TTSK osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju TTSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi,“ uvádza krajská samospráva na svojej web stránke.

Uvíta tiež návrhy na Cenu TTSK za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, verejnoprospešnej činnosti a podobne, ďalej za účasť pri záchrane ľudského života, majetku kraja a občanov.

Predseda TTSK Tibor Mikuš ďalej môže udeliť osobám alebo kolektívom Pamätnú medailu a Pamätný list predsedu TTSK.

Návrhy môžu predkladať združenia, inštitúcie, organizácie a občania Slovenskej republiky iba písomne prostredníctvom tohto formulára na adresu Trnavského samosprávneho kraja. Termín predkladania návrhov je do 30. júna 2016.

Zdroj: trnava-vuc.sk