Triedený zber zaplatí Natur-Pack. Bude aj vzdelávať

Po novom budú hradiť náklady na triedený zber odpadu organizácie zodpovednosti výrobcov. Piešťany uzavreli zmluvu so spoločnosťou Natur-Pack. Ušetriť sa má až 200-tisíc eur ročne.

Nový zákon o odpadoch zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ktorí svoje produkty predávajú v obaloch určených na recykláciu. Oprávnené organizácie sa podľa neho zmenia na organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré spolu so samosprávami zabezpečia systém triedeného odpadu tak, aby bolo možné vyzbierať, triediť a recyklovať čo najväčší objem odpadov. Týka sa to papiera, skla, plastov a kovov.

Podiel recyklovaného odpadu na Slovensku je iba 6 %, ale Piešťany sú na tom o niečo lepšie. V roku 2014 sa u nás vyseparovalo 39 % z celkového množstva vyprodukovaného odpadu. V blízkej budúcnosti to má byť až polovica.

Bez systematického vzdelávania verejnosti to určite nepôjde. Hoci je to aj pre nás obrovská výzva, tešíme sa, že vďaka rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa naše vzdelávacie aktivity rozšíria nielen v Bratislave, Košiciach a v Prešove, ale aj vo viac ako tisícke ďalších obcí a miest na celom Slovensku“, hovorí riaditeľ spoločnosti Natur-Pack Michal Sebíň.

Medzi týmito mestami sú aj Piešťany. Na základe zmluvy s radnicou, bude Natur-Pack vychovávať deti v školách a škôlkach k triedeniu odpadu. „Vyrokovali sme výraznú osvetovú aktivitu,“ potvrdzuje mestský poslanec Peter Jančovič, ktorý s firmou za mesto vyjednával: „Poskytnú knižné materiály, pôjdu na kultúrne podujatia ako napríklad otvorenie kúpeľnej sezóny a tam budú vzdelávať všetkých, ktorí o to budú mať záujem.“

Vyššia miera separovania sa môže podľa jeho slov v budúcnosti prejaviť aj na nižších poplatkoch za odpad. „Som veľmi rád, že tú zmluvu máme a môžeme očakávať dobrú spoluprácu a pozitívny dopad na mesto,“ uzatvára poslanec Peter Jančovič.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: Tlačová správa spoločnosti Natur-Pack