Triedenie odpadu sa vráti do centra Piešťan

Smetné koše na pešej zóne a v blízkom okolí budú opäť rozdelené na tri časti. Ľudia do nich môžu hádzať zvlášť papier, plasty a ostatný odpad.

Približne od polovice augusta to totiž nebolo možné. Pracovníci Služieb mesta Piešťany vtedy na koše dali nálepky s rovnakým symbolom. Podľa vtedajšej dočasne poverenej riaditeľky tejto organizácie totiž separovanie nefungovalo. Ľudia do jednotlivých častí koľov hádzali odpad bez ohľadu na jeho druh.

Jej nástupkyňa Hana Dupkaničová prišla a spôsob, ako separovanie v centre Piešťan zabezpečiť. V najbližších dňoch sa na smetné koše opäť vrátia nálepky označujúce priestor na papier, plasty a ostatný odpad. Služby mesta Piešťany budú jednotlivé časti košov vyvážať zvlášť a v Zbernom stredisku odpad následne dotriedia. Samospráva by mala na to využiť aktivačných pracovníkov.

Text a foto: Martin Palkovič