Cyklisti budú mať vo vymedzenom čase povolený vjazd na pešiu zónu

Mesto Piešťany sa rozhodlo na skúšobnú dobu, počas mesiaca jún, zrušiť zákaz vstupu cyklistom na pešiu zónu. Cyklisti budú môcť od 1. júna 2023 vstupovať na pešiu zónu ráno od 5.00 – 10.00, teda v čase, kedy majú povolený vstup aj zásobovacie vozidlá.

Po osadení dopravných značiek sa pešia zóna stane spoločnou komunikáciou pre chodcov aj cyklistov. Vedenie mesta Piešťany sa rozhodlo k tomuto opatreniu pristúpiť v čase trvania národnej kampane Do práce na bicykli, kedy sa očakáva zvýšená frekvencia pohybu cyklistov po meste. „Cyklisti budú môcť využívať celú šírku pešej zóny. V najbližších dňoch budeme občanov informovať o zásadách, ktoré treba počas jazdy po pešej zóne dodržiavať,“ hovorí Viliam Černý, referent dopravy a technickej infraštruktúry.

Téma bicyklov na pešej zóne rezonuje v Piešťanoch už dlho. „Skúsenosti okolitých miest za posledné roky nám ukazujú, že cyklisti do centra mesta patria. Piešťany sú predsa aj mestom bicyklov. Kľúčom k úspechu je vzájomná ohľaduplnosť chodcov a cyklistov,“ hovorí Peter Jančovič, primátor mesta.

Po skončení skúšobnej lehoty vedenie mesta spolu s mestskou políciou vyhodnotí situáciu. Pokiaľ nedôjde ku žiadnym kolíziám či nehodám, bude sa zvažovať otvorenie pešej zóny cyklistom počas celého dňa.

Zdroj: Tlačová správa – Mesto Piešťany