Toalety na Poliklinike majú opraviť do februára

Podľa hygienikov sú zariadenia na osobnú hygienu vyhovujúce iba na prvom poschodí budovy. Zástupcovia nemocnice prisľúbili, že začiatkom roka nechajú opraviť aj ostatné toelety.

Podnet poslaný prostredníctvom služby odkazprestarostu.sk primäl samosprávu, aby upozornila Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave na stav a hygienických zariadení v budove piešťanskej Polikliniky. Toalety, ktoré musia denne používať desiatky chorých ľudí, už na prvý pohľad nevyhovujú štandardom.

Potvrdila to aj kontrola, ktorú na miesto krajskí hygienici poslali v rámci štátneho zdravotného dozoru.

„Na základe miestnej obhliadky a zistených skutočností bolo zistené, že zariadenia na osobnú hygienu sú vo vyhovujúcom stave len na prvom poschodí, kde už boli vykonané rekonštrukčné práce,“ konštatovala v odpovedi adresovanej mestskému úradu regionálna hygienička Ľubica Kollárová.

Podľa jej slov zástupca Nemocnice Alexandra Wintera prisľúbil, že „na ďalších poschodiach budú rekonštrukčné práce toaliet vykonané postupne v termíne do februára 2016.“

Po tomto termíne má Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava vykonať na Poliklinike ďalšiu kontrou v rámci štátneho zdravotného dozoru.

Ak nemocnica nechá hygienické zariadenia opraviť, bude to jeden úspešne vyriešených podnetov služby odkazprestarostu.sk. Tie sú zväčša adresované samospráve, v tomto prípade však bola radnica v úlohe sprostredkovateľa a na stav toaliet hygienikov upozornila oficiálnym listom.

Pozrite si grafy z piešťanskej verzie služby odkazprestarostu.sk, ktoré znázorňujú, čoho sa podnety najčastejšie týkajú a koľko z nich je vyriešených:

odkaz pre starostu graf 1 graf 3 starosta pre starostu

Zdroj: odkazprestarostu.sk