Tenis: Mladí Piešťanci boli úspešní na celoštátnej úrovni

Aj tento rok Slovenský tenisový zväz s nadáciou SPP usporiadali Detský Davis Cup a Fed Cup deti do 10 rokov. Malí tenisti z celého Slovenska museli prejsť cez oblastné kolo do regionálneho. Iba 12 najlepších družstiev z celého Slovenska mohlo postúpiť do celoštátneho finálového kola, ktoré sa konalo v Národnom tenisovom centre v Bratislave v dňoch od 6. až 9. októbra.

Medzi družstvami, ktoré postúpili do NTC bolo aj družstvo detí z TK Kúpele Piešťany v zložení kapitán a tréner Marek Hrehorčík, Terézia Mĺkva, Nela Konopková, Emma Berceliová, Sára Vlčaková.

Dievčatá bojovali a po štyroch náročných a ťažkých dňoch sa im podarilo obsadiť 7. miesto. Súťažilo sa aj o najbojovnejšiu hráčku, kde sa z celkového počtu 47 deti umiestnila hráčka z TK Kúpele Piešťany Terézia Mĺkva na 5. mieste.

Deti prežili ťažké štyri dni, ale odchádzali s veľkými zážitkami a dobrým pocitom, že aj oni mohli reprezentovať Mesto Piešťany a TK Kúpele Piešťany.

Veľká vďaka patrí aj trénerovi Marekovi Hrehorčíkovi, ktorý deti svojim profesionálnym trénerským prístup dostal do ich vytúženého Národného tenisového centra.

Text a foto: Z. Gešvantner