Tečúci svet – fyzika a chémia hrou v Elektrárni Piešťany

Zábavné stretnutie so svetom vedy určené pre žiakov prvého stupňa základných škôl bude tentoraz venované kvapalinám. Uskutoční sa v sobotu 19. augusta 2017 o 10.00 h. Vstup je voľný.

Viete prečo a ako môže voda pri preliatí z jednej nádoby do druhej meniť farbu? Poznáte hmotu, ktorá je raz kvapalná a tečie nám pomedzi prsty a inokedy sa správa ako tuhá látka? Je možné spozorovať blýskanie pod vodou, alebo si vyrobiť vlastný vodný vír?

Na tieto a množstvo ďalších otázok odpovedia deťom vedci zo Slovenskej akadémie vied RNDr. Mária Zentková, CSc a RNDr. Martin Vavra, PhD. Pre účastníkov workshopu s názvom Tečúci svet si pripravili niekoľko zaujímavých pokusov – napríklad s neewtonovskou kvapalinou. Deti si tiež vyrobia vlastný sliz a objavia pre ne možno doteraz neznáme vlastnosti tekutých látok.

Obaja vedci, ktorí budú workshopom v Elektrárni Piešťany sprevádzať, patria medzi známych popularizátorov vedy. Deti sa s nimi mohli stretnúť už na obľúbených Vedeckých brlohoch.

Mária Zentková pôsobí na Ústave experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied na oddelení Fyziky magnetických javov ako vedecký pracovník v oblasti základného výskumu magnetických materiálov. Martin Vavra pracuje na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ.

Pod ich vedením si malí vedci overia platnosť fyzikálnych teórií a chemických zásad už v sobotu 19. augusta 2017 od 10.00 h v Elektrárni Piešťany.

Text: Martin Palkovič Foto/Credit:  Levi XU