TAVOS skontroluje kvalitu vody v studniach

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vody môžu obyvatelia piešťanského regiónu zistiť, či sú ich súkromné studne nezávadné.

Do skúšobného laboratória TAVOS na Bratislavskej ceste v Piešťanoch treba priniesť vzorky vo štvrtok 7. apríla v čase od 7.00 do 12.00 h.

Vzorky musia mať objem 0,2 až 0,5 litra. Voda má byť v čistej sklenenej nádobe naplnenej po pokraj. Podmienkou je tiež štítok s informáciami o mieste odberu, zdroji vody a telefonický kontakt. Vodu treba odobrať v deň jej doručenia na rozbor.

Svetový deň vody má v roku 2016 motto Voda a zamestnanosť. Je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22. marca. Voda je najbežnejšia kvapalina, nevyhnutná pre život ľudí, zvierat a rastlín. Túto čistú, bezfarebnú kvapalinu pozná dôverne každý z nás. Zatiaľ ešte stále považujeme vodu za samozrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť len málokedy.

Na zemeguli je 1,4 miliardy km2 vodnej plochy, ale 97,5 % tejto vody je príliš slanej na to, aby sa dala použiť ako pitná alebo na zavlažovanie. Iba 0,26 % pripadá na jazerá a rieky, z ktorých berieme vodu na zavlažovanie a pre našu potrebu. Na svete je 1,1 miliardy ľudí, 18 % svetovej populácie, ktorí majú ťažký prístup k pitnej vode. Každý týždeň umiera podľa odhadov 42 000 ľudí na choroby spôsobené nedostatkom pitnej vody.

Zdroj: tavos-as.sk