TAVOS mierne zvýšil cenu vodného aj stočného

Rozhodnutie o nových cenách vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ešte v decembri, Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) ho zverejnila na svojej web stránke. Nový cenník je platný od 1. januára 2022. Ceny sa naposledy menili pred dvoma rokmi.

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) je po novom 0,7847 eur/m3. Doteraz to bolo 0,7449 eur/m3. Nová cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je 0,6462 eur/m3, pričom doteraz zákazníci TAVOS-u platili 0,6134 eur/m3. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) stojí od 1. januára 2022 1,2071 eur/m3, doteraz to bolo 1,1497 eur/m3. Uvedené ceny sú bez DPH.

Podľa Trnavskej vodárenskej spoločnosti znamená, že pre priemernú trojčlennú domácnosť pri spotrebe 80 litrov vody na osobu a deň ide o zvýšenie úhrad o 8,52 eur za rok.

Trnavská vodárenská spoločnosť zásobuje vodou obyvateľov okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Ide o 95 miest a obcí. Zmena cien sa dotkne všetkých zákazníkov.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič