Svedectvo o Ukrajine na fotografiách

Univerzita Komenského pripravila  v rámci projektu Ukrajina v pohybe výber z tvorby medzinárodne známeho ukrajinského fotografa Alexandra Čekmeňova pod názvom Príbehy zakliate v čase, ktorý sa prezentuje  v desiatich mestách na Slovensku. Medzi nimi sú aj Piešťany.

Od 1. do 15. júna budeme môcť v priestoroch Piešťanského informačného centra vidieť 56 fotografií dokumentujúcich život na Ukrajine v rokoch 1993 – 2016. Výstava je rozdelená do ôsmich  tém: Ľudia ulice, Blší trh, Pasport, Pascha, Zberači kľukvy, Donbas, Majdan, Vojna.

Kurátor výstavy a vedúci Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdii na Univerzite Komenského Ľubor Matejko vybral z celoživotnej tvorby A. Čekmeňova 99 snímok, ktoré dávajú možnosť nazrieť do osudov postsovietskej Ukrajiny.

Čekmeňovove fotografie neukazujú krásnych a slávnych ľudí, skvosty architektúry či úchvatné prírodné scenérie. Naopak, zachytávajú to, čo si nevšimneme, lebo ide o každodenné drobnosti, alebo si nechceme všímať, lebo je to nepekné, nepríjemné a niekedy aj desivé.

Hrdinami jeho fotografií sú starci na prahu smrti, bezdomovci, vetešníci z bazárov, baníci, ktorí žijú a pracujú  v neľudských podmienkach, zberači kľukvy, ktorí ilegálne prekračujú štátnu hranicu, mladí chlapci zmrzačení vojnou…

Jeho fotografie však zďaleka nie sú iba dokumentárnymi momentkami. Kým v ohnisku Čekmeňovovho objektívu je človek v ťažkých životných situáciách, v ohnisku jeho záujmu je otázka ľudského šťastia.

Tisíce záberov, ktoré fotograf za štvrťstoročie urobil, sa môžu líšiť námetom, farebnou škálou či náladou, ale majú jedno spoločné: ak prekonáte počiatočné nutkanie odvrátiť zrak a začnete  skúmať Čekmeňovove kompozície podrobnejšie, okrem svedectiev o krutosti života v nich nájdete skryté aj stopy obyčajného ľudského šťastia a zrazu sa mimovoľne začnete pýtať, čo bolo príčinou tej krutosti.

Aj preto je táto výstava jedinečná.

Výstava Príbehy zakliate v čase je sprístupnená  v Piešťanskom informačnom centre na Pribinovej ulici  a potrvá do 15. júna 2017.

Text a foto: Tlačová správa/Mestská knižnica mesta Piešťany