11.05.2016 # 18:28 # 18:28

Súťaž o Najobľúbenejšieho predajcu NOTA BENE

Máte svojho najobľúbenejšieho predajcu časopisu Nota Bene, ktorého pravidelne podporujete kúpou časopisu? Chceli by ste mu vyjadriť svoju podporu aj iným spôsobom? Zapojte sa do našej súťaže o Najobľúbenejšieho predajcu NOTA BENE.

Súťaž vyhlasuje Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany a Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany – Zariadenie sociálnych služieb Domum.

Stačí, ak v čase od 15.05.2016 do 15.06.2016 pošlete svoj hlas predajcovi formou korešpondenčného lístka na adresu ZSS DOMUM, Bodona 55, 921 01 Piešťany alebo e-mailom na adresu domum@piestany.sk v tvare (meno predajcu + registračné číslo predajcu, a meno a adresa hlasujúceho). Počet hlasov od jedného hlasujúceho, resp. z jednej e-mailovej schránky je neobmedzený.

Výhercovia súťaže budú ocenení vecnými cenami – nákupnými poukážkami v HM Tesco.

Z hlasujúcich vyžrebujeme troch účastníkov, ktorí budú odmenení vecnou cenou zaslanou na adresu bydliska.

Veríme, že aj prostredníctvom vášho zapojenia sa do súťaže povzbudíme našich predajcov a oni pocítia, že nie sú ľahostajní svojmu okoliu.

Text: OZ POD Piešťany, Mestský úrad Piešťany – ZSS Domum Zdroj: piestany.sk 

X