Štefan Nosáľ oslavuje 90 rokov

Špeciálny program venuje jubilantovi RTVS aj piešťanský Dom umenia, ktorý je súčasťou umeleckého súboru Lúčnica. Choreograf, režisér a pedagóg Štefan Nosáľ sa narodil 20. januára 1927.

V roku 1949 sa Štefan Nosáľ stal tanečníkom Lúčnice ako člen mužskej skupiny „Odzemkári“, ktorá bola považovaná za jednu z jej základných zložiek a onedlho bol zvolený aj za umeleckého vedúceho tanca a choreografa tejto skupiny. Od roku 1951 prevzal pozíciu umeleckého vedúceho a hlavného choreografa súboru Lúčnica, ktorého umelecký vývin a smerovanie formuje zásadným spôsobom až do dnešných dní.

Jeho takmer 70 ročné kontinuálne umelecké vedenie Lúčnice, ktorá sa ako reprezentačné teleso interpretujúce originálnu národnú kultúru zaraďuje medzi najlepšie svetové súbory vo svojom odbore, je odborníkmi i širokou verejnosťou považované za svetový unikát.

Slovenskú technickú školu ukončil v roku 1953 s titulom stavebný inžinier, ale pokračoval štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore choreografia tanca.

Vo svojich choreografiách vytvoril profesor Nosáľ svojský štýl prekomponovávania pôvodných ľudových tancov do ich umeleckej javiskovej štylizácie. Na základe osobného poznania, dlhodobých odborných výskumov, ako aj vlastného originálneho umeleckého jazyka, spracoval autentický folklórny materiál divácky veľmi príťažlivým a zároveň umelecky mimoriadne náročným spôsobom.

V Lúčnici vytvoril vyše 100 tanečných kompozícií i viacero samostatných celovečerných tematicky komponovaných programov.

K najvýznamnejších zahraničným spoluprácam patrí vytvorenie choreografií a tancov pre belgickú Kráľovskú operu v Antverpách (E. Suchoň – Krútňava), holandský Danstheater v Amsterdame, ako aj pre štátne súbory v Tunise, Moldavskej republike, Sankt Peterburgu, či pre tanečný súbor Tamburitzans v Pittsburghu v USA.

Pri príležitosti jeho 90 narodenín usporiadal Dom umenia špeciálny večer. Program začína v 20. januára o 18.00 h a vstup je voľný.

Obrovský talent a vzácny ľudský rozmer profesora Štefana Nosáľa najprv predstaví filmová snímka v réžii Jozefa Chudíka GEN.sk – Galéria Elity Národa, ktorá mapuje choreografického génia počas jeho umeleckého života.

Z archívu Slovenského filmového ústavu uvedieme Dom umenia celovečernú filmovú snímku Rodná zem – v réžii Jozefa Macha. V zdigitalizovanom 97 minútovom filme z roku 1953 budeme môcť sledovať tanečné majstrovstvo jubilanta.

„Dom umenia Piešťany má česť pracovať pre umelecký súbor Lúčnica tretiu umeleckú sezónu. S radosťou a úctou vyjadrujeme obdiv človeku s veľkou charizmou, obrovskému profesionálovi, ktorý pôsobí na poste umeleckého vedúceho a choreografa Lúčnice viac ako 60 rokov,“ povedala riaditeľka Domu umenia Edita Bjeloševičová.

Celodenný program venovala Štefanovi Nosáľovi aj Dvojka:

Zdroj: lucnica.sk, Dom umenia Piešťany