SĽUK v Dome umenia predstavil hlboký a pôsobivý príbeh Pašií

Do Domu umenia v Piešťanoch opätovne zavítal v stredu 13. marca Slovenský ľudový umelecký kolektív s hudobno-tanečným programom na tému Pašií.

V pôsobivej scénickej freske ponúkol umelecký kolektív divákom silný príbeh stretnutia živej tradície slovenského ľudového umenia a biblických motívov našej kultúry. Vo vizuálne príťažlivom predstavení mohli návštevníci Domu umenia vnímať krásu ľudovej kultúry zvykov a obyčajov spätých s cyklom striedania zimy a životodarnej jari, ktorú vhodne dopĺňal novozákonný príbeh o zrade, prenasledovaní, umučení a ukrižovaní Spasiteľa, ale aj o nádeji prameniacej z víťazstva života nad smrťou.

Nadčasové predstavenie s kvalitnou choreografiou a pôsobivou hudbou prezentoval pred piešťanským publikom SĽUK súčasnými umeleckými prostriedkami, keď deväť obrazov zo života Ježiša Krista a z našej ľudovej kultúry vystaval na minimalistickej, zato však funkčnej scéne. Skvelé výkony speváckej skupiny, ako aj krása kostýmov, jednoznačne umocnili celkový dojem z predstavenia. Živá spolupráca publika s účinkujúcimi a skvelá atmosféra potvrdili, že členovia súboru hrali pre kultivované publikum. Príbeh Pašií je univerzálnym posolstvom, ktoré síce môžeme prežívať odlišne, je však v našej kultúre hlboko zakorenený a tým sa aj dnes stáva aktuálnou správou o nás.

Dom umenia zároveň srdečne pozýva v stredu 27. marca o 19.00 na veľkonočný koncert Slovenského komorného orchestra (Warchalovcov) s Haydnovým dielom Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži. V programe vystúpi člen činohry SND pán Štefan Bučko.

Text: DU SF