Sťahovanie prevádzky parkovísk a trhovísk

Služby mesta Piešťany od novembra menia miesto predaja larkovacích kariet.

Dňa 31.10.2016 prebehne sťahovanie strediska „Parkovísk a trhovísk“ zo sídla na Hviezdoslavovej ulici 1893/18 na Valovú 1919/44, kde sa nachádza centrála Služieb mesta Piešťany (SMP). Všetky služby, ktoré stredisko poskytovalo občanom, budú vykonávané na novej adrese od 2.11.2016.

„PREDAJ PARKOVACÍCH KARIET“ Valová 1919/44

Pondelok 7.30 -11.30 12.30 -15.00
Streda 7.30 -11.30 12.30 -15.00
Piatok 7.30 -11.30 12.30 -15.00

KONTAKTY:

033/ 79 141 26 – kancelária strediska „Parkovísk a trhovísk“
0903 256 799, cifra@službymesta.sk – Cifra Radovan, majster strediska 340
0911 767 326, skalican@službymesta.sk – Skaličan Roman, vedúci strediska 340
www.sluzbymesta.sk – všetky aktuálne informácie o SMP

Text: Skaličan Roman
vedúci strediska parkovísk a trhovísk