Spílili posledný z pätice 200-ročných topoľov pri Dome umenia

Dopoludnia padol k zemi ďalší z topoľov čiernych, ktoré boli charakteristické pre okolie Domu umenia. Pri páde poškodil lampu verejného osvetlenia.

Spílili ho Služby mesta Piešťany na doporučenie odborníkov. Tento aj ďalšie stromy boli vo veľmi zlom stave, odstrániť ich museli kvôli bezpečnosti.

Jeden z nich sa vyvrátil v noci na 24. júna, ďalšie začali zamestnanci Služieb mesta Piešťany (SMP) rúbať v nasledujúcich dňoch.

„Na základe dohovoru a objednávky bolo spracované hodnotenie prevádzkovej bezpečnosti a nami doporučený okamžitý bezpečnostný výrub,“ vysvetlila riaditeľka SMP Hana Dupkaničová.

Topole trpeli hubovým ochorením, ktoré spôsobilo ich slabú stabilitu. Z veľkej časti boli bútľavé a hrozilo, že samovoľne padnú.

Podľa odhadov mohli byť až 200 rokov. Lesník Rasťo Gavora pre zpiešťan.sk povedal, že išlo o pozostatky pôvodných lužných lesov z čias, keď v týchto miestach boli meandre Váhu. „Do lužnej sústavy vážskej nivy čierne topole, aké boli pri dome umenia, vždy patrili.“

Pozemok, na ktorom stromy stoja, patrí Domu umenia. Preto bude aj nová výsadba v réžii tejto kultúrnej inštitúcie. Riaditeľka Edita Bjeloševičová pre zpiešťan.sk potvrdila, že sa budú riadiť radami odborníkov z odboru životného prostredia mestského úradu a vyberú tie druhy stromov, ktoré sú v súlade s projektom rekonštrukcie parku.

Do betónovej skruže, ktorá obklopovala dnes spílený topoľ, musia nechať naviesť hlinu a potom tam zasadia krovinu. Pre strom totiž skruža nie je vhodná.

Text a foto: Martin Palkovič