Služby mesta zahájili opravy ulíc za 15-tisíc eur

Lokálne opravy chodníkov a komunikácií prebiehajú na dvadsiatich uliciach. Obnova vodorovného dopravného značenia bude stáť dvojnásobok.

Realizácia čiastočných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov prebieha na uliciach Beethovenova, Radlinského, Ružová, Lipová, D. Tatarku, Mariánske námestie, Díčova, Javorová, Sládkovičova, I. Krasku, A. Dubčeka, Štefánikova, A. Trajan, Jozefská, Moyzesova, Winterova, Kalinčiakova a Letná.

Ide predovšetkým o drobné výtlky. Tieto stavené práce majú stáť 15-tisíc eur.

V období pred Otvorením letnej kúpeľnej sezóny sa v Piešťanoch vykonáva  aj obnova vodorovného dopravného značenia. Služby mesta Piešťany zabezpečili obnovu značenia odstavných plôch pre autobusy, priechodov pre chodcov, zákazových značiek, značenia pre cyklistov, smerových šípok, vodiacich čiar aj nápisov na vozovkách.

Na tieto práce je v rozpočte SMP 30-tisíc eur.

Text: Tlačová správa SMP/red