Služby mesta rúbu nebezpečné stromy

Zákaz rúbania v mestskom parku, ktorý krátko po nástupe do funkcie vydal primátor Miloš Tamajka, už neplatí. Pracovníci Služieb mesta Piešťany koncom minulého týždňa spílili statnú lipu v hlavnej aleji mestského parku. Strom bol nebezpečný.

Mesto vydalo rozhodnutie o nevyhnutných výruboch na základe odporúčania odbornej komisie. Informovala o tom riaditeľka SMP Hana Dupkaničová: „Na výrub boli posunuté iba dreviny, ktoré sú choré – majú hubové ochorenia alebo tlakové vetvenie a sú nebezpečné pre ľudí alebo majetok.“

Z koncepčných dôvodov sa podľa jej slov ani naďalej v Piešťanoch rúbať nebude.

Napriek tomu je v nedávno schválenom mestskom rozpočte vyhradených 37 450 eur na realizáciu obnovy mestského parku. Projekt, ktorý je výsledkom krajinno-architektonickej, môže stáť až 3 mil. eur, samospráva ho preto musí realizovať postupne.

Aj preto je táto suma určená iba na sanáciu drevín, ktorú nedokážu vlastnými silami urobiť Služby mesta Piešťany. Podľa riaditeľky tejto organizácie prebieha bežná údržba nepretržite.

Okrem toho majú SMP vo svojom rozpočte vyhradené prostriedky na software vyvinutý záhradnými architektmi pre mestské prostredie. Ide o program, ktorý spravuje mestskú zeleň, poskytuje informácie o jej aktuálnom stave a pomáha ľahšie plánovať jej ošetrovanie.

Text a foto: Martin Palkovič