Služby mesta Piešťany opravili nájazd pri Krajinskom moste

Od 31. marca je nájazd na Nábrežie Ivana Krasku pre kočíky a cyklistov tlačiacich svoje bicykle sprístupnený bez obmedzenia.

„Opravy nábehov, ktoré zlepšia pešie prepojenie parkoviska a valu rieky Váh, začali realizovať Služby mesta Piešťany vo februári 2021 prípravnou dokumentáciou,“ informoval hovorca radnice Martin Ričány.

V rámci týchto opráv zrealizovali vydláždenie napojenia schodísk a chodníka na vale, rekonštrukciu betónovej rampy pri schodisku, zábradlie vedúce z Krajinského mosta a doplnili zábradlie na rampe. Súčasťou odstránenia vyjazdeného zjazdu na trávnik a výstavby nového nábehu sú aj terénne a sadovnícke úpravy.

Ďalšia etapa obnovy tejto plochy bude spočívať v doplnení lavičiek v parčíku pod valom a tiež v obnovení pitnej fontánky.

„Veríme, že rampa prinesie nový komfort v pohybe, vyjazdený zjazd v trávniku nebude ľuďom chýbať a vykonané opravy skultúrnia tento priestor,“ povedala riaditeľka Služieb mesta Piešťany Hana Dupkaničová.

Zdroj: piestany.sk Foto: Martin Palkovič