Slávnostné zastupiteľstvo poznačili hádky

Noví poslanci sa v diskusii nezhodli na zložení komisií mestského zastupiteľstva. Najsilnejší poslanecký klub Spoločne pre Piešťany nakoniec presadil, aby v nich neboli iba niektorí zamestnanci mesta. Tí to považujú za diskrimináciu.

Členovia zastupiteľstva aj primátor Miloš Tamajka dnes popoludní v kine Fontána zložili slávnostné sľuby. Nasledovalo prerokovanie návrhov na zriadenie mestskej rady a komisií, ktoré bolo sprevádzané hádkami.

Ivete Babičovej, Eliške Gockej a Martinovi Valovi totiž prekážalo, že iniciatíva Spoločne pre Piešťany (SPP) neumožnila poslancom, ktorí sú zamestnancami samosprávy, byť zároveň aj členmi komisií. Do týchto poradných orgánov však jej zástupcovia navrhli niektorých pedagógov.

„Vnímam to ako diskrimináciu svojej osoby,“ povedala poslankyňa Eliška Gocká, ktorá je manažérkou strediska pietnych služieb a dnes sa začalo jej piate volebné obdobie. Martin Valo je tiež dlhoročným poslancom a zároveň vedúcim galérie Fontána. V komisiách, ktoré sú poradnými orgánmi zastupiteľstva obaja doteraz pôsobili.

Za nespravodlivosť to považuje aj nováčik Peter Jančovič, ktorému pri tvorbe komisií chýbali jednotné pravidlá: „Štyri roky budeme v zastupiteľstve a budeme sa snažiť spolupracovať. Chcem vedieť, ako sa dá spolupracovať, keď kvôli zloženiu komisií sa už od slávnostného zastupiteľstva ľudia nebudú vedieť na seba pozrieť.“

Šéf iniciatívy SPP Tomáš Hudcovič pripustil, že navrhnúť do komisií pedagógov bolo chybou. Školstvo je totiž prenesenou kompetenciou štátnej správy.

„Slávnostné zastupiteľstvo sa mení na komédiu, frašku a blamáž, chcem zatiahnuť ručnú brzdu,“ povedal Martin Cifra a presadzoval, aby bolo hlasovanie o členoch komisií odložené. Väčšina s tým však nesúhlasila a odobrila pôvodný návrh, podľa ktorého budú v komisiách aj niektorí pedagógovia.

Po skončení zastupiteľstva Tomáš Hudcovič pripustil, že poslanci môžu v blízkej budúcnosti zloženie komisií meniť: „Súhlasím s Petrom Jančovičom, aby sme zjednotili pravidlá, ktoré budú zakotvené v štatútoch. Zastupiteľstvo môže kedykoľvek odvolať a menovať nových členov komisií.“

Text a foto: Martin Palkovič