Separovanie v centre Piešťan nefungovalo

Odpadkové koše v centre dostali nové nálepky. Ľudí už nemotivujú separovať. Podľa kompetentných to nikdy nefungovalo.

Koše, ktoré boli osadené po rekonštrukcii pešej zóny, mali až donedávna tri časti – na papier, plasty a ostatný odpad. Napriek tomu, že niektorí ľudia sa snažili smeti triediť, tie aj tak končili na jednej kope. Teraz dali Služby mesta Piešťany na koše nové nálepky, ktoré už k separovaniu nemotivujú.

Podľa dočasne poverenej riaditeľky tejto organizácie to nefunguje ani pri košoch na psie exkrementy.
Vývoz uličných košov prevzali Služby mesta Piešťany od spoločnosti Petmax-Onyx v roku 2010. „Pri rekonštrukcii boli osadené koše no nebol doriešený spôsob vývozu separovaného odpadu. Na separovanie by bolo potrebné ešte jedno vozidlo s pracovníkmi a zberné stredisko by muselo byť riešené na takýto druh odpadu,“ uviedla Erika Studená.

Nálepky boli podľa jej slov vymenené na základe sťažností od obyvateľov. Jeden z nich na to upozornil prostredníctvom služby Odkaz pre starostu. Po novom zodpovedá označenie tomu, ako sa odpad vyváža. Nálepky stáli 270 eur s DPH. Koše podľa riaditeľky SMP priebežne opravujú a čistia.

smeti koše

Text a foto: Martin Palkovič