26.12.2014 # 09:32 # 09:32

Samosprávu chcú viac otvoriť verejnosti

www.wai.sk/uvod
Inzercia

Radnica bude zverejňovať materiály predložené na rokovanie mestskej rady, pripomienky a dopyty občanov by mohli byť počas zastupiteľstva v lepšom čase.

Aj s týmito návrhmi prišli na svojom decembrovom zasadnutí novozvolení mestskí poslanci. Hovoria, že riadenie samosprávy chcú viac otvoriť verejnosti.

Zastupiteľstvo sa jednomyseľne stotožnilo s požiadavkou, aby radnica pripravila zmenu rokovacieho poriadku mestskej rady. Jej zasadnutia už nemajú prebiehať za zatvorenými dverami ako doteraz. Materiály, ktoré jej členovia prerokujú, budú vopred prístupné na internete.

S návrhom prišiel Jozef Malík z iniciatívy Spoločne pre Piešťany, ktorá ohlásila zámer otvoriť verejnosti aj zasadnutia mestských komisií. Ich štatúty bude zastupiteľstvo zrejme čoskoro meniť.

Vystúpiť na zastupiteľstve v bode s názvom Pripomienky a dopyty občanov môže každý, kto platí v meste Piešťany dane alebo tu má trvalé bydlisko. Zasadnutia poslancov však zvyčajne začínajú už o 14.00 h, a tento bod je vždy v úvode programu.

„Je to príliš skoro na to, aby mohli pracujúci ľudia alebo študenti prezentovať svoje myšlienky. Veľa dobrého môže vzísť z toho, ak sem prídu ľudia, ktorí normálne pracujú,“ povedal poslanec Peter Jančovič a navrhol posunúť rokovania na 15.00 h.

Dodal, že si plne uvedomuje primátorovu kompetenciu zvolávať zastupiteľstvo. Týmto návrhom chcel podľa vlastných slov vyvolať diskusiu na túto tému. Miloš Tamajka odpovedal, že nemá problém prispôsobiť čas konania zastupiteľstiev poslancom. Prípadné zmeny preto vzídu zo vzájomnej dohody.

Text a foto: Martin Palkovič

X