Rodičia riešili v múzeu hádanky spolu s deťmi

Balneologické múzeum predstavilo alternatívneho sprievodcu expozíciou počas Noci múzeí a galérií. Napriek tomu, že projekt s názvom Život pri rieke Váh je určený deťom, veľa sa vďaka nemu dozvedeli i dospelí.

Návštevníci Balneologického múze Imricha Wintera sa v sobotu 20. mája pozreli na jeho hlavnú expozíciu detskými očami. Medzi exponátmi chodili s pracovnými listami, aby hľadali odpovede na hádanky a vypĺňali tajničky.

Život pri rieke Váh vychádza z objektovej pedagogiky. „Deti pracujú s predmetmi, ktoré majú priamy vzťah k danej téme. Nemusia mať pritom dané vedomosti, získajú ich práve vďaka súvislostiam, ktoré nájdu v pracovných listoch a v expozícii,“ vysvetľuje Andrej Bolerászky, autor projektu.

Múzeum vydalo vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu umenia 15 pracovných listov, ktoré ilustrovali žiaci Základnej umeleckej školy Piešťany. „Témy sú rôzne – osídľovanie, príroda, lužné lesy, rieka ako prírodná diaľnica, ako zdroj energie alebo ako súčasť obrany,“ pokračuje autor projektu, ktorého cieľom je pritiahnuť deti do múzea opakovane.

Počas jednej návštevy totiž stihnú vyplniť jeden alebo dva pracovné listy. Hádanky a tajničky sú prispôsobené žiakom druhého stupňa, ale v sprievode dospelých ich vyriešia aj mladší.

„Je to perfektné. Sama som niektoré veci nevedela a páči sami, že takto môžeme spolu plnohodnotnejšie tráviť čas,“ zhodnotila jedna z návštevníčok sobotnej Noci múzeí a galérií, ktorá prišla aj s deťmi: „Určite sa sem vrátime opäť.“

Projekt nie je časovo obmedzený, v Balneologickom múzeu Imricha Wintera ho nájdete kedykoľvek.

Text, foto a video: Martin Palkovič