Rodičia neriešia problém plochých nôh, ochorenie je zákerné

Problém s plochými nohami má najmenej 700 detí z piešťanských škôl. Lekársku pomoc vyhľadala len pätina z nich.

Začiatkom roka 2016 sa v Piešťanoch uskutočnil projekt Skríning plochonožia u detí, ktorý je prvým príkladom spolupráce Mesta Piešťany a Nemocnice Alexandra Wintera Piešťany.

Cieľom projektu bolo zhodnotenie súčasného stavu populácie vo veku od 3 do 12 rokov. V priebehu 16 dní bolo vyšetrených 1 538 detí. „Zapojilo sa všetkých našich 5 základných škôl, aj cirkevná základná škola a sedem škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Chcem by som poďakovať riaditeľkám aj učiteľkám, že boli veľmi ochotné a nápomocné,“ zhodnotil primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka.

Do projektu sa mohlo zapojiť celkovo 2 837 školákov a škôlkarov, no súhlas s vyšetrením dali len rodičia 1 538 detí. Následne do škôl vycestovali odborníci z nemocnice, ktorí na špeciálnom prístroji – plantografe – deti vyšetrili. O výsledku sa rodičia dozvedeli už o niekoľko týždňov. Nález v norme malo 834 detí (54 %). Až 704 detí trpí jedným z troch stupňov plochonožia.

Skríning ukázal aj to, či sú ohrozené viac dievčatá alebo chlapci. Zastúpenie však bolo takmer rovnaké – nález bol zistený u 53 % chlapcov a u 47 % dievčat. I. stupňom trpia najmä  dievčatá a chlapci vo veku 4 rokov, II. stupňom dievčatá aj chlapci vo veku 3 rokov a III. stupeň bol najviac diagnostikovaný u desaťročných dievčat a štrnásťročných chlapcov.

„Zo 704 detí, u ktorých bol zistený nejaký stupeň ochorenia, prišlo k tomuto dňu do našej ambulancie 148, čo je len 21 %. Toto je to alarmujúce číslo, že rodičia si na svoje deti nenašli čas napriek tomu, že my sme im ho predtým ušetrili,“ hovorí riaditeľ nemocnice Štefan Kóňa (na snímke).

Včasná diagnostika je pritom veľmi dôležitá, ochorenie sa dá liečiť rehabilitáciou. Iba 15 minút individuálneho domáceho telocviku so špeciálnymi cvikmi dokáže vraj robiť zázraky. Väčšina rodičov však výsledky podcenila, možno aj preto, že ochorenie je nebolestivé.

O to je však zákernejšie a v budúcnosti môže vyvolať mnohé problémy. „Aj kvôli tomu ešte raz oslovíme naše školy a škôlky, aby sme rodičom pripomenuli dôležitosť toho, aby nálezy svojich detí brali vážne a do ortopedickej ambulancie so svojimi deťmi prišli,“ sľubuje viceprimátor Michal Hynek.

Mesto a nemocnica už teraz premýšľajú aj nad ďalším spoločným projektom. Tentokrát pôjde o starostlivosť o diabetikov. Riadna starostlivosť o „diabetickú nohu“ môže predísť jej amputácii.

Zdroj: piestany.sk