Riešenia pre Piešťany: Kultúrne mesto

Ďalšie pokračovanie série nepravidelných diskusií je venované mestskej kultúre z dvoch uhľov pohľadu. Výtvarníčka a galeristka Naďa Mikolášiková bude hovoriť o význame kultúry pre cestovný ruch. Architektka Eva Rohoňová rozoberie význam verejných priestorov.

Rozvojom kúpeľov v prvej polovici 20. storočia sa Piešťany rýchlo zmenili z malej obce na mesto. Nielen kultúrny život sa príchodom Winterovcov presunul zo starých Piešťan do dnešného centra, ktoré sa vtedy iba začínalo rozvíjať. Piešťanom historicky chýbali námestia a ďalšie verejné priestory. Postupne síce vznikli, ale svoju funkciu často nedokázali plniť.

Keďže rozvoj Piešťan bol dlho spojený s rozvojom kúpeľníctva – kultúru aj využívanie verejných priestorov do veľkej miery ovplyvňovala orientácia na cestovný ruch. O tom, ako sme na tom v súčasnosti, sa bude debatovať v sobotu 25. júna v galérii NAMI (pod kolonádou).

Prvá časť debaty bude venovaná mestským kultúrnym inštitúciám, ktoré môžu pomáhať do Piešťan pritiahnuť nových návštevníkov. O tom, ako sa im to darí a čo všetko by mohli zlepšiť, bude hovoriť výtvarníčka Naďa Mikolášiková.

V druhej časti sa dozvieme, prečo by mali byť verejné priestory využívané najmä domácimi obyvateľmi. Architektka Eva Rohoňová poukáže na to, že pri tvorbe mesta by sa nemalo myslieť iba na turistov, ale predovšetkým na ľudí, ktorí v ňom žijú a pracujú, preto je dôležité pre nich vytvárať kvalitné verejné priestranstvá.

Na diskusiu pozýva občianske združenie Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany. Jej začiatok je o 17.00 h.

Text: Tlačová správa organizátorov Ilustr. foto: MP