Riaditeľka nemocnice sa odvolala

Podľa Márie Domčekovej nemá protest prokurátora ani posledné rozhodnutie Obvodného úradu Trnava oporu v zákone. Zrejme posledné slovo bude mať Ministerstvo vnútra SR, prípad sa však môže dostať aj na súd.

Mária Domčeková je riaditeľkou Nemocnice Alexandra Wintera od jesene 2012. Novovzniknutá správna rada, v ktorej mal rezort zdravotníctva štyroch členov namiesto pôvodných troch, ju nechala zapísať do registra neziskových organizácií. Zástupcovia zamestnancov Alan Suchánek a Magdaléna Kovačovičová voči tomu už vtedy protestovali.

O viac než dva roky neskôr im dala za pravdu prokuratúra, ale Obvodný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy, jej protestu nevyhovel. Odvolacím orgánom bol v tomto prípade odbor opravných prostriedkov toho istého úradu a ten sa s právnym názorom prokuratúry stotožnil.

Proti jeho rozhodnutiu sa teraz Mária Domčeková odvolala. „Podľa môjho názoru  protest prokurátora  ako aj samotné rozhodnutie OÚ TT  nemá oporu v zákone  a to z dôvodov podrobne uvedených v mojom odvolaní,“ uviedla pre portál zpiestan.sk. O odvolaní rozhoduje Ministerstvo vnútra SR.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič