Rezort Piešťany: Rok 2020 bol zlý, ale pre región neznamenal katastrofu

V uplynulom roku sa prepadli všetky ukazovatele vývoja v cestovnom ruchu. Do Piešťan prišlo menej hostí, klesli tržby podnikateľov aj výnos z dane za ubytovanie.

Z celoslovenského hľadiska klesol medziročne počet hostí ubytovacích zariadení o polovicu, čo bol najhorší výsledok od roku 2001. Ešte horšiemu scenáru zabránil iba začiatok minulého roka a krátke oživenie počas letných mesiacov.

„V tomto kontexte nikoho neprekvapí, že v ubytovacích zariadeniach v rámci Rezortu Piešťany klesol minulý rok počet hostí o 39 % na 82 085 osôb, pričom v predchádzajúcom roku 2019 do nášho regiónu zavítalo 133 884 návštevníkov,“ informovala Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany.

Tržby sa podľa jej slov medziročne prepadli o 48,8 %, pád zmiernili iba prvé mesiace roka a letné oživenie, keď boli uvoľnené epidemiologické opatrenia.

Výška celkovej vybranej dane za ubytovanie v roku 2020 klesla o 49 % na 480 698,65 eur. Celkovo strávili hostia v ubytovacích zariadeniach 420 028 nocí, čo predstavovalo medziročný pokles o 41,7 %. Priemerná dĺžka prenocovania sa skrátila z pôvodných 5,38 na 5,12 nocí.

Podľa štatistiky klesol počet zahraničných návštevníkov Slovenska medziročne o dve tretiny, čo bol najnižší počet cudzincov ubytovaných v SR od roku 1998. Úbytok zahraničných hostí pocítili mimoriadne silno piešťanské kúpele, jeden z členov Rezortu Piešťany.

„Kým v roku 2019 k nám zavítalo 41 % zahraničných návštevníkov, v pandemickom roku 2020 ich bolo iba 19 percent. Zahraniční hostia k nám minulý rok prichádzali najmä z Českej republiky, Nemecka, Maďarska a Ruska,“ uviedol Andreas Schuster, generálny riaditeľ piešťanských kúpeľov.

„Naopak, počet domácich návštevníkov vzrástol medziročne z 59 na 81 %, no zároveň poklesla priemerná dĺžka ubytovania o celý jeden deň, a to z 8,7 dňa v roku 2019 na 7,7 dňa v roku 2020. Takisto nám poklesla obsadenosť zo 71 % na 46 % a tržby klesli o 49 %,“ dodal A. Schuster.

Na piešťanské kúpele pritom stále pripadá takmer polovica návštevníkov regiónu a 70 % počtu prenocovaní z celkového počtu prenocovaní v zariadeniach členov Rezortu Piešťany.

Napriek nepriaznivým okolnostiam je zaujímavosťou, že v rámci Trnavského kraja pripadla minulý rok viac ako polovica (55,66 %) celkových tržieb za ubytovanie práve na zariadenia v Piešťanoch a okolitých obciach. Rovnako na piešťanský región pripadá vyše polovica (52,82 %) z celkového počtu prenocovaní v kraji a 38,68 % z celkového počtu návštevníkov.

„Neprekvapilo nás to, čísla len potvrdili, čo sme už vedeli z praxe. Máme za sebou neštandardný rok, ktorý sa vymykal všetkému, čo sme v posledných desaťročiach v cestovnom ruchu zažívali,“ zhodnotila T. Nevolná a dodala: „Práve preto sa na výsledky pozerám s určitým zadosťučinením. Prilákaniu návštevníkov sme po celý rok venovali veľa síl, Rezort Piešťany viedol intenzívnu kampaň vo všetkých typoch médií, takisto jednotliví členovia aktivovali aj vlastné marketingové nástroje podľa svojich možností. Prezentovali sme náš región na ôsmich medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu a podieľali sme sa na organizácii šestnástich kultúrnych a siedmich športových podujatí. Aj v takom náročnom období sa nám vďaka obrovskému úsiliu spoločne podarilo udržať v piešťanskom regióne návštevnosť na úrovni, ktorú možno za týchto okolností považovať za úspech.“

Tretina rozpočtu OOCR podľa slov riaditeľky išla na marketing a propagáciu, tretinou podporili rôzne podujatia a udržateľné produkty cestovného ruchu v regióne a zo zvyšku zabezpečovali strategické dokumenty, prevádzkové výdavky či vzdelávacie aktivity.

 

Zdroj: Tlačová správa – OOCER Rezort Piešťany (krátené)