Reakcia primátora Miloša Tamajku na článok Obnova parku potrebuje koncepciu, bez rúbania to nejde

Autorky projektu na obnovu Mestského parku Piešťany sa v piatok 6. februára stretli s primátorom, aby si vysvetlili svoje vzájomné postoje.

O deň neskôr sme uverejnili článok s názvom Obnova parku potrebuje koncepciu, bez rúbania to nejde. Reakciu primátora Miloša Tamajku vo forme tlačovej správy prinášame v plnom znení, bez redakčných úprav. DOPLNENÉ 10. februára o 14.10 h: Do textu sme pridali redakčnú poznámku zvýraznenú tučným písmom.

Stretnutie s autorkami projektu Rekonštrukcie Mestského parku

V piatok 6. februára prijal primátor Miloš Tamajka na Mestskom úrade autorky projektu Rekonštrukcie Mestského parku v Piešťanoch. Tie sa mu snažili objasniť princípy, na základe ktorých pri obnove parku postupovali. Ich návrh totiž ešte v roku 2012 vyhral architektonickú súťaž, ktorú vyhlásil vtedajší primátor.

Terajší primátor Miloš Tamajka sa však s projektom nestotožnil. Ešte v januári zastavil výrub stromov na mestských pozemkoch a toto obmedzenie sa dotklo aj parku, kde má byť v najbližších rokoch zoťatých 300 stromov.

„Stromy majú byť vyrúbané z viacerých dôvodov. Jedným z nich je ich nevyhovujúci zdravotný stav. Toto tvrdenie sa však opiera o posudok z roku 2011, ku ktorému mám nedôveru. Stav drevín v mestskom parku si preto dám posúdiť nestrannými odborníkmi. Až potom dám povolenie na výrub chorých stromov – len takých, ktoré môžu napríklad v prípade búrky spôsobiť škody,“, vysvetlil primátor svoj postoj. Pri čom zdôraznil, že tie stromy, u ktorých sa preukáže, že môžu ohroziť zdravie a život obyvateľov alebo spôsobiť škody na majetku, vyrúbané budú.

„K stromom treba pristupovať individuálne. Ku každému zvlášť, čo sa doteraz v našom meste nerobilo. Niektoré kladné stanoviská k výrubom ma priam šokovali, pretože vôbec neboli potrebné. Z toho vyplývajú aj isté pochybnosti a podozrenia,“ hovorí primátor o dokumentoch, ku ktorým sa na primátorskej stoličke dostal. A jedným z nich je aj projekt rekonštrukcie parku.

„Najviac ma zarazilo to, že projekt ráta s výrubom z kompozičných dôvodov. Máme unikátny park, oázu zelene v centre mesta, ktorá je vyhľadávaná najmä pre svoj tieň a pre majestátnosť stromov a niekto rozhodne, že niektoré stromy sa mu nepáčia. Že už nezapadajú, lebo netvora aleju, to sa mi zdá scestné. Realizáciu projektu v tomto znení nepodporím,“ povedal po stretnutí s autorkami projektu primátor.

„Z 300 stromov odsúdených na výrub je viac ako 10 percent takých, ktoré majú ako dôvod výrubu uvedené „kompozičné dôvody“, nové trasovanie ciest alebo výstavbu nových športovísk. Deväť zdravých líp pri detskom ihrisku má byť vyrúbaných len preto, že autorky si tam predstavujú nový kvetinový záhon. (Bývalá, pozn. red.) Predsedníčka komisie pre životné prostredie sa dokonca vyjadrila, že stromy musia byť vyrúbané, lebo by záhonu tienili. Toto nemôžem brať ani len vážne, nie to ešte aj podporiť. Som presvedčený o tom, že sami občania ma v tomto rozhodnutí podporujú. Nechcem mať predsa z Mestského parku okrasnú záhradu,“ dodáva primátor Miloš Tamajka.

Dodal, že ak by zadával architektonickú súťaž rekonštrukcie mestského parku on, hlavnou podmienkou by bolo zachovať všetky zdravé stromy.

Autorky projektu vyjadrili názor, že bez výrubu stromov v parku nie je možná obnova. S tým sa primátor takisto nestotožnil: „Podľa projektu má byť vyrúbaných asi 250 chorých stromov. Za ne je povinné uskutočniť náhradnú výsadbu. Na ňu si však takisto posvietim.“

DOPLNENÉ 10. februára o 14.30 h: Predsedom komisie mestského zastupiteľstva pre životné prostredie je v tomto volebnom období Peter Jančovič, ktorý na mylnú informáciu upozornil. Pred ním bola predsedníčkou komisie poslankyňa Eva Wernerová. „Primátora som v polovici januára žiadal o poskytnutie materiálov ohľadom plánovaného výrubu stromov v mestskom parku pre potreby komisie životného prostredia, nakoľko si myslím, že by bolo dobré a potrebné, aby sa tejto problematike komisia venovala. Je to v jej pôsobnosti a výsledky a závery z komisie by mohli byť veľmi prínosné pre ďalšie rozhodovanie o budúcnosti Mestského parku Piešťany. Žiaľ, požadované informácie ešte stále nemám, lebo mi ich pán primátor ešte stále neposkytol,“ uviedol Peter Jančovič.

Text: Tlačová správa MsÚ