Ratnovská zátoka je opäť v prevádzke, o pokute rozhodne súd

Podobne ako vlani, aj počas blížiacej sa letnej sezóny bude v Ratnovskej zátoke fungovať športová časť areálu. Pokuta, ktorú udelil piešťanský stavebný úrad kvôli nepovolenej výstavbe, zatiaľ nie je uhradená.

Koncom apríla ohlásili majitelia značky Bearded Brothers svoj koniec v Ratnovskej zátoke. Wakeboardový areál dostal názov WakeSoul Beach a v sobotu 1. mája bol prvýkrát v tomto roku prístupný verejnosti. Podľa informácií z facebooku bude pri dodržaní všetkých aktuálne platných nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR otvorený počas víkendov od 11.00 do 19.00 h a cez pracovné dni od 14.00 do 19.00 h.

Vodnolyžiarsky vlek je jednou z turistických atrakcií piešťanského regiónu. S novým názvom súvisí aj nová vizuálna identita. Úpravami bez nutnosti zásadnejších stavebných zásahov prešiel pred otvorením sezóny aj areál Ratnovskej zátoky.

Jeho doterajší prevádzkovateľ, nitrianska spoločnosť Labonte, pokutu 145-tisíc eur samospráve ešte nezaplatil. Mesto vydalo rozhodnutie o pokute v máji 2020 kvôli tomu, že firma v období od marca do júna 2019 postavila viacero objektov bez povolení.

Labonte sa voči pokute odvolala, ale Okresný úrad Trnava ju 9. septembra 2020 potvrdil. „Dňa 1. októbra 2020 požiadala spoločnosť Labonte, s.r.o. Krajský súd v Trnave o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Trnava, ktorý svojím rozhodnutím zo dňa 1. decembra 2020 priznal odkladný účinok podanej správnej žalobe  – a to až do vydania právoplatného rozhodnutia súdu vo veci samej,“ informoval o ďalšom vývoji Martin Ričány, hovorca Mestského úradu Piešťany. Dodal, že vykonateľnosť rozhodnutí je preto odložená a pokuta ešte nebola uhradená.

Koncom októbra minulého roka firma Labonte oznámila piešťanskému stavebnému úradu začiatok búracích prác na stavbách, ktoré vznikli bez povolení. „Na základe vykonaného štátneho stavebného dohľadu bolo zistené, že v areáli boli  odstránené iba niektoré stavebné objekty. Z uvedeného dôvodu bude stavebník vyzvaný k pokračovaniu v odstraňovaní ďalších stavieb, ktoré boli zrealizované bez príslušných povolení stavebného úradu,“ uzavrel M. Ričány.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto – archív