Radnica za dotáciu od štátu škôlku nerozširuje

Kapacita materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany sa mala zvýšiť o 50 miest. Ministerstvo školstva vlani na tento účel poskytlo samospráve 55-tisíc eur – teda asi osminu z celkovej potrebnej sumy. Zvyšok radnica vo svojom rozpočte nenašla.

Miesto pre deti malo pribudnúť v Materskej škole na Ulici A. Dubčeka. Projektová dokumentácia, ktorá stála 2 600 eur, zahŕňa nadstavbu budovy, zariadenie kuchyne aj plynové odberné zariadenie spolu v hodnote 444-tisíc eur. „V tejto cene ešte nie sú stanovené sumy za zariadenie interiéru, zdravotechniku, vzduchotechniku, elektriku, prípojku NN, požiarnu ochranu,“ informovala hovorkyňa radnice Eva Bereczová.

Realizácia tohto projektu sa mala podľa jej slov uskutočniť v roku 2016. „Mesto Piešťany však nemá toľko finančných prostriedkov, aby stavbu podľa projektu zrealizovalo.“

Kapacita škôlky by potom v závislosti o vekovej štruktúry detí bola vyššia o 50 miest. Aktuálne navštevuje škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti radnice 767 detí. „Uspokojené počas zápisu na školský rok 2015/2016 boli všetky deti, ktoré spĺňali zverejnené kritéria prijatia do materskej školy, predovšetkým dovŕšenie tretieho roku života. Neprijatých bolo celkovo 67 detí – išlo o deti mladšie ako 3 roky, respektíve rodič odmietol umiestnenie do inej škôlky,“ uviedla hovorkyňa.

V súčasnosti podľa nej hľadá vedenie mesta alternatívne možnosti využitia dotácia vo výške 55-tisíc eur od ministerstva školstva.

V roku 2015 bolo v mestskom rozpočte vyhradených 78 500 eur na rekonštrukciu materských a základných škôl. Za tieto peniaze samospráva kúpila pec na keramiku pre Centrum voľného času Ahoj, zaplatila opravu sociálnych zariadení v štyroch škôlkach a jednej škole. Materská škola na Ružovej ulici má vďaka tomu aj nové okná.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič