Materské školy budú otvorené do začiatku augusta

Na základe zisteného záujmu rodičov zostanú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené v júli a počas prvého augustového týždňa.

„Už v priebehu školského roka, pred školskými prázdninami, bol zo strany materských škôl zisťovaný predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v čase školských prázdnin,“ informoval hovorca mestského úradu Martin Ričány.

V mesiaci júl bude materské školy navštevovať takmer 350 detí a prvý augustový týždeň približne 130 detí.

„Počas prázdnin bude postupne prerušená prevádzka materských škôl z dôvodu povinného vykonávania sanitárnych prác, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov. Prevádzka materskej školy musí byť podľa zákona prerušená najmenej na tri týždne,“ dodal hovorca.

Prerušenie prevádzky je podľa jeho slov naplánované postupne tak, aby mali rodičia možnosť v prípade záujmu využiť inú škôlku zriadenú mestom Piešťany.

Brány materských škôl sa po letných prázdninách znovu otvoria vo štvrtok 2. septembra.

Zdroj: piestany.sk